رضا ضراب یا حسین داداش زاده؟

GÜNDEM

رضا ضراب یا حسین داداش زاده؟

حسین داداش زاده کیست؟

این روزها صحبت درباره ی حسین داداش زاده در کشور ترکیه می باشد.
حسین داداش زاده تاجر جوان ایرانی الاصل از شهر تبریز است.
حسین داداش زاده تاجر معروفی که در عرصه ی ساخت و ساز بسیار موفق می باشد.
همچنین از هموطنان رضا ضراب است اما تنها تفاوتش دوری از حاشیه است. پیشنهادات زیادی در زمینه بازیگری داشته اما بدلیل نداشتن وقت و علاقه به این حرفه قبول نکردند

عبدالله ییگیت-آنکارا

Açıklama yok.